ПГБ-13В-2-0,6-ОГ-У1-СГ

Бұйымның тағайындамасы
Блокты газ реттегіш пункт ПГБ-13В-2-0,6-ОГ-У1-СГ механикалық қоспалардан тазарту, шығынды коммерциялық есептеу және табиғи газ қысымын жоғары қысымнан орташа қысымға дейін тұжыру, оны берілген шектеуде автоматты түрде ұстау, шығу қысымының рұқсат етілген мәннен апаттық көтерілуі немесе төмендеуі кезінде газ берілуді автоматты түрде ажырату, пункттің жұмысы туралы автоматты түрде ақпаратты алыстан жіберу және жинауға арналған. Пункт газ тарату және тұтыну жүйелерінде қолданылады.
Техникалық сипаттамалар:
1.2.1 Пункт қоныржай климатты Қ және орналасу санаты – 1, макроклиматтық аудандарда ашық ауада пайдалану үшін арналған.
1.2.2 Есепті қар жүктемесі - 120 кгс/м2 , II аумақтық аудан талаптарына, ал жел жүктемесі – 38 кгс/м2, II аумақтық аудан талаптарына сәйкес келеді.
1.2.3 Пункттің негізгі параметрлері мен сипаттамалары 1 – кестеде көрсетілген.


1 – кесте.

Параметр немесе сипаттама атауы Мәні
1 2
Реттегіштің шығу қысымын бабына келтіру диапазоны: шығу 1 (Рвых1), МПа шығу 2 (Рвых2), МПа  0,06…0,60,06…0,6
ПСК іске қосылуын бабына келтіру диапазоны, МПа 0,3…0,7
ПЗК іске қосылуын бабына келтіру диапазоны:шығу қысымы төмендеген кезде, МПа, шығу қысымы көтерілген кезде, МПа   0,15…0,5 Рвых (бірақ 0,0009 Мпа аспайды)1,25…1,5 Рвых
Өлшеу кешені КИ-СТГ-Б-80/400-10А-I-M
Газ есептеуіш СТГ-80-400
Газ көлемін түзетуші БК-10АІ
1 2
Өлшеу диапазоны (Qmin /Qmax) 1:30
Qmin, м3/ч қалыпты жағдай кезінде 13
Qmax, м3/ч қалыпты жағдай кезінде 400
Абсолюттік қысымды өлшеу диапазоны, МПа 0,1…1,0
Газ температурасын өлшеу диапазоны °С -20…+50
Көлемді өлшеудің негізгі салыстырмалы кемшілігінің рұқсат етілген шектеулері, %:
- шығындар диапазоны, от 0,2 Qmax до Qmax
- шығындар диапазоны от Qmin до 0,2 Qmax

±1,5
±2,5
Тұжыру желісінің максимальды өткізгіштік қабілеті, при Рвх=0,4 МПа:выход 1, м3/чвыход 2, м3/ч 1750 1750
Есептеу торабының максимальды өткізгіштік қабілеті, Рвх=0,3 МПа(Рвх=Рвых – пункттің тұжырусыз жұмыс жасауы): шығу 1, м3/ч. шығу 2, м3/ч 1600 1600
Өлшеу кешеніндегі қысымның максимальды алмасуы, кПа 2,3
Сызықтық өлшемдері бар бөлшектердің сүзу дәрежесі, 10 мкм, % асатын, аспайды 98
Сүзгідегі максимальды алмасу, кПа, аспайды 10
Габариттік өлшемдері, аспайды (ҰхЕхБ), м 6,05х3,12х3,06
Масса, аспайды, кг 7000

Метизы АО «Газаппарат». Мы производим всё, что вам требуется. Вся продукция изготавливается из высококачественных материалов!