Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09.
E-mail: agrskaz@gmail.com

СХЕМАЛАР/СҰЛБАЛАР
САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Автоматтандырылған газреттеуші блокты станция жоғары табиғи қысым немесе жолсерік мұнай газ төмен қысым және оның дәлдігі сүйемелдеуі үшін  сондай ақ газ шығын өлшемі және оның тұтынушыға берудін алдында одоризациясы.

АГРС – 80 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
АГРС (Ркір)кірісінде газ қысымы 1,2-7,5 МПа (10,0 МПа дейін);
АГРС (Ршығ)шығысында газ қысымы 0,3-1,2 МПа;
Жіперу қабілеттілк есеп негізі  АГРС аралық қысым Ркір.=2,2 кгс/см2. және Ршығ.=0,6 гкс/см2. (кезінде t  0 0С газ ) 81800 нм3/сағ;
Ду кір, мм кезінде және Ркір 2,2 МПа ( t  кезінде  0 0С газ) 
Ду шығ, мм кезінде және  Ршығ 0,6 МПа (t кезіндеа 0 0С  газ)
300 
400
Ықшамадау жүйе жіперу қабілеттелігі бойынша  резервтеу 100% резерв;
АГРС шығысында газ қысым сүйемелдеу дәлдігі ± 5%
Одоризация Автоматты
Апат дабылы Жалпы апат дабыл қашықтық беруі;
кВт, электро қоректену тұтынылатын қуат 380В - 8,0 дейін
Тұтынушыға шығыс саны Біреу ( тапсырыс бойынша одан да көп);
Блоктар өлшем габариттері , м
'Операторная''КИПиА блогі 5,0x3,0x3,0 м
Ауысытырып қосу блогі 6,0x3,0x3,0 м
Технологиялық блок  11,0x4,8x3,0 м
Газ жылыту блогі 8,0x6,0x3,3 м
Газ тазарту блогі 4,0x3,0x3,0 м
АГРС  массасы 63т кем емес

Форма запроса стоимости